Ucieczka przed wojną i poszukiwanie lepszej pracy

Z roku na rok wzrasta liczba cudzoziemców przybywających do Polski. Przesłanki do podjęcia takiej decyzji są różne, najczęściej jednak jest to chęć znalezienia dobrze płatnej pracy i ucieczka przed wojną (Ukraińcy). Kiedy bowiem ledwo wiąże się koniec z końcem, posiada się dwie możliwości:

  • akceptuje się istniejący stan rzeczy,
  • lub stara się odmienić swój los i zawalczyć o lepszy byt.

Polska rajem obiecanym?

Z roku na rok wzrasta liczba cudzoziemców przybywających do Polski.
Autor zdjęcia: kohlmann.sascha

Ostatnie miesiące to jak podają źródła, prawdziwa fala prób zalegalizowania swojego pobytu w Polsce przez cudzoziemców. Niedawno opublikowane dane Urzędu ds. Cudzoziemców wskazują na to, że wojewodowie przyjęli w ubiegłym roku aż 65 172 wniosków o zgodę na pobyt czasowy, stały i dla rezydentów. Jest to o jedną trzecią więcej niż przed rokiem, gdzie:

  • ponad dwukrotnie większa liczba osób ubiegała się o wydanie im zezwolenia na pobyt stały,
  • o 60 proc. więcej osób ubiegało się o to by przyznana im została karta pobytu na pobyt czasowy (więcej: http://www.adkins.pl/cudzoziemcy),
  • a liczba osób wnioskujących o pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej wzrosła o prawie jedną dziesiątą.