Co trzeba zrobić, by otrzymać kartę pobytu?

Karta pobytu to dla wielu obcokrajowców cel, do którego dążą, bądź też zamierzają dążyć. Jest to dokument potwierdzający tożsamość cudzoziemca, który razem z ważnym dokumentem podróży cudzoziemca (najczęściej paszportem), uprawnia do przekraczania granic bez konieczności uzyskiwania i posiadania wizy.