Ucieczka przed wojną i poszukiwanie lepszej pracy

Z roku na rok wzrasta liczba cudzoziemców przybywających do Polski. Przesłanki do podjęcia takiej decyzji są różne, najczęściej jednak jest to chęć znalezienia dobrze płatnej pracy i ucieczka przed wojną (Ukraińcy). Kiedy bowiem ledwo wiąże się koniec z końcem, posiada się dwie możliwości: