Ucieczka przed wojną i poszukiwanie lepszej pracy

Z roku na rok wzrasta liczba cudzoziemców przybywających do Polski. Przesłanki do podjęcia takiej decyzji są różne, najczęściej jednak jest to chęć znalezienia dobrze płatnej pracy i ucieczka przed wojną (Ukraińcy). Kiedy bowiem ledwo wiąże się koniec z końcem, posiada się dwie możliwości:

Co trzeba zrobić, by otrzymać kartę pobytu?

Karta pobytu to dla wielu obcokrajowców cel, do którego dążą, bądź też zamierzają dążyć. Jest to dokument potwierdzający tożsamość cudzoziemca, który razem z ważnym dokumentem podróży cudzoziemca (najczęściej paszportem), uprawnia do przekraczania granic bez konieczności uzyskiwania i posiadania wizy.

Karta pobytu

Karta pobytu stanowi dokument, którego celem jest potwierdzenie tożsamości cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce (o czym więcej tutaj: http://www.adkins.pl/cudzoziemcy). Karta ta, wraz z ważnym paszportem zagranicznym potwierdza uprawnienia do pobytu w Polsce i uprawnia również do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej i to bez konieczności posiadania wizy. Okazuje się ją przy przekraczaniu granicy, razem z … Czytaj dalej Karta pobytu