Ucieczka przed wojną i poszukiwanie lepszej pracy

Z roku na rok wzrasta liczba cudzoziemców przybywających do Polski. Przesłanki do podjęcia takiej decyzji są różne, najczęściej jednak jest to chęć znalezienia dobrze płatnej pracy i ucieczka przed wojną (Ukraińcy). Kiedy bowiem ledwo wiąże się koniec z końcem, posiada się dwie możliwości:

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o nadanie obywatelstwa polskiego

Cudzoziemiec, chcący uzyskać obywatelstwo polskie musi spełniać szereg wymogów formalnych. Konieczne jest również załączenie wniosku i innych niezbędnych do tego dokumentów. Informacje o tym, jakie powinny być to dokumenty, znaleźć można poniżej.