Co trzeba zrobić, by otrzymać kartę pobytu?

Karta pobytu to dla wielu obcokrajowców cel, do którego dążą, bądź też zamierzają dążyć. Jest to dokument potwierdzający tożsamość cudzoziemca, który razem z ważnym dokumentem podróży cudzoziemca (najczęściej paszportem), uprawnia do przekraczania granic bez konieczności uzyskiwania i posiadania wizy.

Kto może uzyskać kartę pobytu?

Karta pobytu to dla wielu obcokrajowców cel, do którego dążą, bądź też zamierzają dążyć
Autor zdjęcia: madmack66

O kartę pobytu może się starać cudzoziemiec posiadający:

W Internecie można znaleźć wzory wniosków o wydanie karty pobytu. Najczęściej jednak nie jest on potrzebny, ponieważ karta pobytu wydawana jest z urzędu. Doskonałym przykładem może tu być najpopularniejsze z zezwoleń, czyli zezwolenie na pobyt czasowy, którego konsekwencją udzielenia jest właśnie wydanie karty pobytu i to bez konieczności składania żadnego, dodatkowego wniosku.

Karta pobytu (więcej o karcie tutaj: http://www.adkins.pl/cudzoziemcy), tak zresztą jak zezwolenia na pobyt, wydaje Wojewoda właściwy dla miejsca zamieszkania danego cudzoziemca. Za wydanie karty pobierana jest opłata, wynosząca aktualnie 50 złotych. Aby otrzymać kartę pobytu, należy przede wszystkim dostarczyć zaświadczenie o zameldowaniu. Po dostarczeniu takiego zaświadczenia, wraz z dowodem uiszczenia opłaty, automatycznie jest ona zlecona do wykonani. Jej odbiór nastąpić może tylko osobiście, wcześniej składając jednak odciski swoich palców w urzędzie, dzięki czemu sprawdzane jest czy karta pobytu wydawana jest właściwej osobie.