Co trzeba zrobić, by otrzymać kartę pobytu?

Karta pobytu to dla wielu obcokrajowców cel, do którego dążą, bądź też zamierzają dążyć. Jest to dokument potwierdzający tożsamość cudzoziemca, który razem z ważnym dokumentem podróży cudzoziemca (najczęściej paszportem), uprawnia do przekraczania granic bez konieczności uzyskiwania i posiadania wizy.

Karta pobytu

Karta pobytu stanowi dokument, którego celem jest potwierdzenie tożsamości cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce (o czym więcej tutaj: http://www.adkins.pl/cudzoziemcy). Karta ta, wraz z ważnym paszportem zagranicznym potwierdza uprawnienia do pobytu w Polsce i uprawnia również do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej i to bez konieczności posiadania wizy. Okazuje się ją przy przekraczaniu granicy, razem z … Czytaj dalej Karta pobytu

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o nadanie obywatelstwa polskiego

Cudzoziemiec, chcący uzyskać obywatelstwo polskie musi spełniać szereg wymogów formalnych. Konieczne jest również załączenie wniosku i innych niezbędnych do tego dokumentów. Informacje o tym, jakie powinny być to dokumenty, znaleźć można poniżej.

Uznanie za obywatela polskiego

Obywatelstwo polskie jest pożądane wśród coraz większej grupy obcokrajowców. Uznanie za obywatela polskiego nastąpić może jednak po spełnieniu określonych kryteriów, na wniosek zainteresowanej uzyskaniem takiego statusu osoby. Wniosek o uznanie za obywatela polskiego należy złożyć do wojewody, właściwego ze względu na miejsce faktycznego zamieszkiwania cudzoziemca. W praktyce, ma być to miejsce, w którym koncentruje się … Czytaj dalej Uznanie za obywatela polskiego