Imigracja zarobkowa do Polski

Oficjalne dane jednoznacznie dowodzą, że z kraju, który przede wszystkim wysyłał emigrantów do innych państw, Polska powoli staje się państwem przyjmującym imigrantów. Jeszcze dekadę temu sytuacja pod tym względem była całkowicie odwrotna: to Polacy emigrowali do takich krajów, jak na przykład Niemcy, Szwecja, Holandia czy Wielka Brytania. Na skutek splotu różnych okoliczności-rozwoju ekonomicznego Polski, kryzysu … Czytaj dalej Imigracja zarobkowa do Polski

Przyszłość imigracji zarobkowej do Polski

Według danych podawanych przez Główny Urząd Statystyczny, liczba imigrantów zarobkowych w Polsce staje się z każdym kwartałem coraz większa. Według dość popularnego stereotypu, do naszego kraju emigrują przede wszystkim obywatele Ukrainy, których według oficjalnych szacunków ma już być w Polsce ponad 500 tysięcy. W rzeczywistości jednak, Polska przyciąga również coraz większą liczbę imigrantów z innych … Czytaj dalej Przyszłość imigracji zarobkowej do Polski

Na czym polega obsługa cudzoziemców?

Dla wielu cudzoziemców Polska to jeden z najpiękniejszych krajów w Europie. Nie może to jednak dziwić – w końcu w naszym państwie są takie miasta jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy Gdańsk itp. Co roku nasz kraj jest odwiedzany przez bardzo dużą liczbę obcokrajowców-turystów.

Ucieczka przed wojną i poszukiwanie lepszej pracy

Z roku na rok wzrasta liczba cudzoziemców przybywających do Polski. Przesłanki do podjęcia takiej decyzji są różne, najczęściej jednak jest to chęć znalezienia dobrze płatnej pracy i ucieczka przed wojną (Ukraińcy). Kiedy bowiem ledwo wiąże się koniec z końcem, posiada się dwie możliwości:

Co trzeba zrobić, by otrzymać kartę pobytu?

Karta pobytu to dla wielu obcokrajowców cel, do którego dążą, bądź też zamierzają dążyć. Jest to dokument potwierdzający tożsamość cudzoziemca, który razem z ważnym dokumentem podróży cudzoziemca (najczęściej paszportem), uprawnia do przekraczania granic bez konieczności uzyskiwania i posiadania wizy.

Karta pobytu

Karta pobytu (https://www.adkins.pl/cudzoziemcy) stanowi dokument, którego celem jest potwierdzenie tożsamości cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce. Karta ta, wraz z ważnym paszportem zagranicznym potwierdza uprawnienia do pobytu w Polsce i uprawnia również do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej i to bez konieczności posiadania wizy. Okazuje się ją przy przekraczaniu granicy, razem z … Czytaj dalej Karta pobytu

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o nadanie obywatelstwa polskiego

Cudzoziemiec, chcący uzyskać obywatelstwo polskie musi spełniać szereg wymogów formalnych. Konieczne jest również załączenie wniosku i innych niezbędnych do tego dokumentów. Informacje o tym, jakie powinny być to dokumenty, znaleźć można poniżej.

Uznanie za obywatela polskiego

Obywatelstwo polskie jest pożądane wśród coraz większej grupy obcokrajowców. Uznanie za obywatela polskiego nastąpić może jednak po spełnieniu określonych kryteriów, na wniosek zainteresowanej uzyskaniem takiego statusu osoby. Wniosek o uznanie za obywatela polskiego należy złożyć do wojewody, właściwego ze względu na miejsce faktycznego zamieszkiwania cudzoziemca. W praktyce, ma być to miejsce, w którym koncentruje się … Czytaj dalej Uznanie za obywatela polskiego